เว้นวรรค

มีคนส่งมาถามว่ามีข้อความเป็นภาษาอังกฤษแต่อยากให้เว้นวรรคหรือใส่space ให้หน่อยถ้ามันขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น “AasdfasfdAsdfasd” อยากให้มันเป็น “Aasdfasfd Asdfasd” ผมเขียน script ง่ายให้ดังนี้ครับ

AddSpace[str_] := (StringReplace[str, x_?UpperCaseQ :> ” ” <> x ] // StringTrim)

ซึ่งเป็นภาษา Wolfram ครับ

อันนี้เอามาลองกับชื่อจังหวัดที่พิมพ์ติดกันมา

ที่อยากจะเน้นคือเรื่อง pattern ในภาษา Wolfram นี่มีประโยชน์มาก ทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นครับ

%d bloggers like this: