เขาว่าโจทย์เลขป.4

มีคนแชร์โจทย์นี้ในpantip โดยจากโจทย์ก็ให้หาว่า อักษรแต่ล่ะตัวแทนด้วยเลขอะไรบ้าง

ดูแล้วเด็กก็คงต้องเขียนโปรแกรมช่วยแล้วล่ะครับ 555 ผมลองเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Wolfram สำหรับปัญหานี้ตามนี้ครับ

ls = Permutations[Range[0, 9], {8}];

SetSharedFunction[ParallelSow]
ParallelSow[expr_] := Sow[expr]

output = (ParallelTable[
   If[(FromDigits@{a, f, b, f} + FromDigits@{c, g, h, b} + 
        FromDigits@{d, a, f, g} + FromDigits@{a, e, a, b} == 
       FromDigits@{b, c, d, c}) /. {a -> #1, b -> #2, c -> #3, 
       d -> #4, e -> #5, f -> #6, g -> #7, h -> #8} & @@ # &@
    ls[[i]]
    ,
    ParallelSow[ls[[i]]]
    ]
   , {i, 1, Length@ls}
   ] // Reap)[[2, 1]];

คำตอบที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับ

หรือให้แสดงผลสวย ๆ

Table[
 #[[1]] <> "+" <> #[[2]] <> "+" <> #[[3]] <> "+" <> #[[4]] <> 
   "=" <> #[[5]] &@(
  ToString /@ ({FromDigits@{a, f, b, f}, FromDigits@{c, g, h, b}, 
      FromDigits@{d, a, f, g}, FromDigits@{a, e, a, b}, 
      FromDigits@{b, c, d, c}} /. {a -> #1, b -> #2, c -> #3, 
      d -> #4, e -> #5, f -> #6, g -> #7, h -> #8} & @@ # &@
    output[[i]])), {i, 1, Length@output}] // TableForm

ก็จะได้

%d bloggers like this: