ปัญหา .NetLink libraries ใน Mathematica

ปัญหามีอยู่ว่าโปรแกรมที่เขียนด้วย C# เพื่อ link กับ Mathematica สำหรับคำนวณอะไรบางอย่างไม่สามารถ compile หรือ Run ใน Visual Studio 2015 ได้ หลังจาก upgrade Mathematica มาเป็น 10.2

พอลองค่อยๆดูแล้วพบว่าไฟล์ ml32?.dll ของMathLink หายไปจาก Windows\System32 นั้นหมายความว่าตั้งแต่มาเป็น version 10 แล้ว Mathlink libs ทั้งหลายไม่ได้ถูกติดตั้งกับ Windows ให้

วิธีแก้ปัญหาก็คือ copy ml32?.dll จาก SystemFiles\Links\MathLink\DeveloperKit\Windows\SystemAdditio​‌​ns ไปไว้ในโฟลเดอร์ของ code C# แล้วลอง compile หรือ run code ใหม่ซึ่งปรากฏว่าแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้

%d bloggers like this: