SakNgoi

ความหนาแน่นประชากร

Bright

คิดว่าประเทศไหนควรจะรับเอาผู้อพยพที่กำลังเป็นปัญหาตอนนี้ไปดีครับ 😛

10411080_10153334715843792_5611924638433000540_n

Back to top
%d bloggers like this: