โลกนี้มีสิ่งเกินฝัน

โลกนี้มีสิ่งเกินฝัน
อนันต์เหลือตรึกรำลึกได้
หากความฝันบรรเจิดเพริศพิไล
ตื่นไย..สนิทฝันชั่วกัลปา

                               ทวิภพ

%d bloggers like this: