ธงชาติไทย

ลองเล่นอะไรสนุก ๆ ครับ
ไปโหลดธงชาติจาก wikipedia.org (http://en.wikipedia.org/wiki/Thai_flag)

flag = Import[
"http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Flag_of_Thailand.svg/225px-Flag_of_Thailand.svg.png"]

จากนั้นก็เอามาทำ animation โดยอาศัย function Texture (http://reference.wolfram.com/mathematica/ref/Texture.html) ซึ่งเป็นความสามารถอันใหม่ใน Mathematica 8

หรือจะลองวาดธงชาติขึ้นมาเองอาศัยรายละเอียดเรื่องขนาดและสีจากพระราชบัญญัติธงก็ได้ครับ

%d bloggers like this: